Pre-loader

Termeni si conditii Afiliere

1

Prevederi generale

 1. Acești Termeni și Condiții stabilesc condițiile care trebuie îndeplinite pentru a aplica pentru statutul de Afiliat, precum și termenii de cooperare între părțile care doresc să înceapă cooperarea cu SC LAVAS GROUP SRL, cu sediul in Petrosani, str. St. O. Iosif, bl. 6, sc. 1, CUI: 36644282, Nr. Reg. Com.: J20/1078/2016 (denumit în continuare „LAVAS GROUP”), cu privire la serviciile electronice furnizate prin intermediul MOREAS, site-ul web disponibil la www.moreas.ro (denumit în continuare „site-ul web MOREAS”).
 2. Scopul Programului de afiliere între LAVAS GROUP și părțile care primesc statutul de Afiliat este promovarea site-ului web MOREAS și creșterea vânzărilor de produse oferite de LAVAS GROUP prin intermediul site-ului MOREAS.
 3. Înscrierea în Programul de afiliere este voluntară și gratuită.
 4. Acești Termeni și Condiții și toate prevederile enumerate aici sunt direcționate și obligatorii numai pentru un Afiliat care nu este un consumator. Acești Termeni și Condiții nu se adresează consumatorilor.

2

Obținerea statutului de Afiliat

 1. Cine poate aplica pentru statutul de Afiliat?:
 2. a) orice persoană juridică sau unitate organizatorică cu personalitate juridică.
 3. b) orice persoană fizică care desfășoară activitate economică (și în acest caz, care nu are calitatea de consumator).
 4. Dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită, atunci, în plus, este necesar să:
 5. a) se înregistreze corect pe https://af.uppromote.com/moreas completând formularul și creând astfel un Cont de afiliat (denumit în continuare „Contul de afiliat”);
 6. c) furnizeze date complete și valide, inclusiv date cu caracter personal;
 7. d) accepte termenii și condițiile de cooperare cu LAVAS GROUP;
 8. e) fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal menționate la punctul c) de mai sus, de către LAVAS GROUP;
 9. f) furnizeze către LAVAS GROUP date suplimentare sau să livreze documente suplimentare la timp, conform solicitării LAVAS GROUP (dacă a fost efectuată o astfel de solicitare).
 10. Îndeplinirea cerinței enumerate în acești Termeni și Condiții nu garantează că entității i se va acorda statutul de Afiliat și nu dă dreptul părții (conform părților 1 și 2 din această secțiune) să ceară către LAVAS GROUP să le acorde acest statut sau să se angajeze în a cooperare cu ei.
 11. După verificarea formularului completat de entitatea care dorește să solicite statutul de Afiliat, sau a datelor/documentelor suplimentare furnizate de respectiva entitate, LAVAS GROUP decide dacă acordă sau nu statutul de Afiliat.
 12. LAVAS GROUP își rezervă dreptul de a refuza statutul de Afiliat la propria discreție, fără nicio obligație de a justifica decizia.
 13. LAVAS GROUP va informa Afiliatul că i-a acordat statutul de Afiliat prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail furnizată de această entitate.
 14. După ce i s-a acordat statutul de Afiliat, noului Afiliat i se acordă acces la funcționalitățile unui Cont de Afiliat din cadrul platformei de afiliere https://af.uppromote.com/moreas. Din acest moment, Afiliatul își poate începe cooperarea cu LAVAS GROUP.
 15. Fiecare entitate care solicită statutul de Afiliat și fiecare Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat.

3

Condițiile de cooperare

 1. Ca parte a cooperării, Afiliatul este de acord să:
 2. a) să promoveze website-ul MOREAS precum și produsele furnizate de LAVAS GROUP prin plasarea pe website-ul sau blogul Afiliatului, sau pe alte website-uri, a unor link-uri care să permită redirecționarea potențialului client către website-ul MOREAS (în continuare sunt denumite „Link-uri ”) sau alte materiale publicitare furnizate sau acceptate de LAVAS GROUP.
 3. b) promoveze MOREAS și produsele furnizate de LAVAS GROUP prin intermediul serviciului MOREAS în conformitate cu legea și practicile acceptate, având grijă în mod corespunzător de reputația serviciului MOREAS și a LAVAS GROUP.
 4. Afiliatul poate plasa Link-uri pe alte site-uri web decât propriul site sau blog, atâta timp cât Afiliatul are dreptul de a face acest lucru cu site-urile respective. LAVAS GROUP își rezervă dreptul de a cere ca Afiliatul să elimine link-ul plasat într-un anumit site web.
 5. Afiliatului i se permite de asemenea să plaseze Link-uri în așa-numitele bannere publicitare.
 6. Afiliatul este de acord să informeze LAVAS GROUP prin email afiliat@moreas.ro, cu privire la orice modificare a datelor Afiliatului, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a modificării.
 7. Afiliatul este de acord să informeze LAVAS GROUP în scris, sau prin email la afiliat@moreas.ro, cu privire la orice eveniment care ar putea influența cooperarea sa ulterioară cu LAVAS GROUP, în termen de 7 zile de la data acestui eveniment.
 8. Mai presus de toate, Afiliatul este obligat să informeze LAVAS GROUP sau prin email la afiliat@moreas.ro în termen de 7 zile, după cum este specificat mai sus, despre orice probleme legate de accesarea site-ului sau blogului său, ștergerea preconizată a acestora de pe Internet, transferul dreptului de proprietate sau al dreptului de a utiliza site-ul sau blogul lor către o altă entitate și pentru orice alte probleme legate de redirecționarea potențialilor clienți către website-ul sau blogul Afiliatului.
 9. Redirecționarea potențialului client către site-ul web MOREAS trebuie gestionată în conformitate cu legea și practicile acceptate. În special, produsele oferite de LAVAS GROUP prin intermediul serviciului MOREAS nu trebuie să fie promovate într-un mod neîncetat.
 10. Redirecționarea potențialului client prin link ar trebui să fie posibilă numai dacă clientul potențial face click pe câmpul sau fereastra dedicată sau efectuează o altă acțiune intenționată pe site-ul sau blogul Afiliatului.
 11. Este interzis:
 12. a) să trimită în mod persistent comunicări în masă privind informațiile, ofertele sau materialele publicitare privind serviciul MOREAS, în special prin email.
 13. b) să permită utilizarea serviciilor Afiliatului sau accesarea website-ului sau blogului Afiliatului printr-un link furnizat pe website-ul MOREAS.
 14. c) redirecționarea automat a clientului potențial de pe website-ul sau blogul Afiliatului către website-ul al serviciului MOREAS după ce clientul potențial intră pe site-ul sau blogul Afiliatului.
 15. d) să publice pe website-ul sau blogul Afiliatului, sau pe orice alte website-uri, orice materiale referitoare la LAVAS GROUP sau serviciul MOREAS care nu au fost aprobate de LAVAS GROUP sau furnizate Afiliatului de către LAVAS GROUP.
 16. e) inducă în eroare utilizatorii prin plasarea pe website-ul sau blogul Afiliatului sau pe orice alt web site, orice informație sau materiale care ar putea determina utilizatorul să creadă că Afiliatul are drepturi asupra serviciului MOREAS și, în special, că Afiliatul își oferă serviciile prin intermediul serviciului MOREAS.

4

Renumerația afiliatului

 1. Cuantumul comisionului datorat Afiliatului este stabilit prin intermediul platformei https://af.uppromote.com/moreas. Termenul de plată este reprezentat de ultima zi de luni a lunii curente.
 2. Cuantumul comisionului datorat Afiliatului este calculat pe baza comenzilor ridicate de către client.Pentru comenzile neridicate sau anulate de către client comisionul nu este aplicabil și va fi dedus din cuantumul datorat Afiliatului.
 3. Comenzile plasate de Afiliat nu vor fi comisionate.
 4. Dacă un potențial client este redirecționat către serviciul MOREAS de pe website-ul sau blogul Afiliatului, vizita potențialului client va fi înregistrată prin stocarea fișierului cookie al Afiliatului. Comisionul datorat Afiliatului este calculat baza numărului de clienți redirecționați de pe website-ul sau blogul Afiliatului care au achiziționat servicii. Comisionul va fi datorat Afiliatului dacă clientul este redirecționat de pe site-ul sau blogul Afiliatului și apoi face o achiziție de produse oferite de LAVAS GROUP prin intermediul site-ului de servicii MOREAS în termen de 30 zile de la data redirecționării. Comisionul va fi datorat pentru fiecare achiziție a unui produs pe care clientul o face în termen de 30 zile de la prima redirecționare de pe website-ul sau blogul Afiliatului (adică din ziua în care fișierul cookie este creat și stocat). După trecerea celor 30 zile descrise mai sus, comisionul stabilit mai sus va fi datorat numai dacă clientul a făcut achiziția în urma unei alte redirecționări de pe site-ul sau blogul Afiliatului, care a avut loc după cele 30 zile descrise mai sus. Comisionul va fi datorat pentru fiecare achiziție a unui serviciu pe care clientul o face în termen de 30 zile de la următoarea redirecționare de pe site-ul sau blogul Afiliatului (adică din ziua în care fișierul cookie este creat și stocat)..
 5. Afiliatul poate cere plata unui comision atunci când comisionul datorat nu este mai mic de 100 RON net.
 6. Comisionul va fi plătit în contul bancar al Afiliatului. Pe baza raportului de comision generat până în ziua efectuării plății, Afiliatul va emite, dacă este cazul, facturi cu TVA cu termen de plată de 21 de zile. Afiliatul are dreptul de a emite o factură cu TVA cu suma determinată în raportul de comision care este disponibil în fila „Aprobați” din Contul de afiliat.
 7. Afiliatul este de acord să emită și să livreze către LAVAS GROUP facturile corecte cu TVA în cel mult data de 30 a lunii pentru care comisionul se datorează Afiliatului. Fiecare factură va fi generată pe baza raportului de calcul al comisionului generat în fila „ Aprobați” din Contul Afiliat..
 8. Afiliatul va livra factura cu TVA către LAVAS GROUP prin email la afiliat@moreas.ro.
 9. Afiliatul este de acord să livreze o copie a Certificatului de Inregistrare la Registrul Comertului, o copie a actului constitutiv, sau o copie a unui certificate constatator in cazul in care LAVAS GROUP solicita astfel.
 10. Afiliatul este de acord să livreze documentele menționate în secțiunea 7 de mai sus în termen de 7 zile de la primirea acestei solicitări de la LAVAS GROUP.
 11. LAVAS GROUP își rezervă dreptul de a reține plata comisionului conform facturii cu TVA în caz de îndoială privind valabilitatea documentelor livrate de Afiliat, suma datorată Afiliatului sau calitatea serviciului furnizat de Afiliat.

5

Drepturile LAVAS GROUP

 1. LAVAS GROUP își rezervă dreptul de a suspenda sau de a revoca statutul de Afiliat al Afiliatului cu efect imediat dacă:
 2. a) LAVAS GROUP are motive rezonabile să creadă că Afiliatul se angajează în proceduri ilegale, încalcă regulile de conduită socială și bunele practici sau acționează în detrimentul LAVAS GROUP.
 3. b) Afiliatul se angajează în practici care sunt neloiale sau contrare prezentului Regulament.
 4. c) cooperarea ulterioară ar putea duce la deteriorarea reputației LAVAS GROUP sau la a se crede că LAVAS GROUP se implică în activități ilegale.
 5. În cazurile descrise în secțiunile 1 a) și c) din prezentul articol, Afiliatul este obligat să șteargă conținutul neadecvat care a determinat suspendarea sau revocarea contului de Afiliat al Afiliatului respective.
 6. Neștergerea conținutului necorespunzător sau a rezultatelor publicării unui astfel de conținut, așa cum este stabilit în secțiunea 2 de mai sus, duce la rezervarea LAVAS GROUP a dreptului de a păstra comisionul datorat Afiliatului.

6

Date personale

 1. LAVAS GROUP este Controlorul datelor cu caracter personal prelucrate pe website în sensul acestor Termeni și Condiții. În ceea ce privește scopul și domeniul de aplicare, datele cu caracter personal sunt prelucrate conform Politicii de confidențialitate publicată pe moreas.ro. Politica de confidențialitate enumeră regulile aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal de către Controlor în scopul furnizării serviciului prin intermediul website-ului. Acesta determină baza, scopurile și domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal, precum și drepturile persoanelor vizate. De asemenea, determină utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice de către Controlor. Înregistrarea entității care solicită statutul de Afiliat pe website-ul LAVAS GROUP este voluntară. În mod similar, furnizarea datelor cu caracter personal de către utilizatorul website-ului LAVAS GROUP este voluntară, cu excepția cazurilor stipulate în politica de confidențialitate.
 2. LAVAS GROUP va prelucra datele cu caracter personal ale Afiliaților și entităților care solicită statutul de Afiliat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR).

7

Încheierea cooperării

 1. Orice entitate care solicită statutul de Afiliat este liberă să se retragă din programul de Afiliat în orice moment. Pentru a se retrage din program, entitatea respectivă va informa LAVAS GROUP despre renunțarea sa prin email trimis la afiliat@moreas.ro.
 2. În cazul în care LAVAS GROUP încetează să furnizeze servicii prin intermediul website-ului MOREAS, în special prin ștergerea website-ului sau prin transferul dreptului de proprietate asupra website-ului către o altă entitate, programul de afiliere va fi reziliat în ziua apariției.

8

Răspunderi

1) LAVAS GROUP nu va fi responsabil dacă nu este posibilă stocarea unui fișier cookie al Afiliatului după redirecționarea potențialului client de pe site-ul web sau blogul Afiliatului către site-ul serviciului MOREAS.

9

Dispoziții finale

 1. LAVAS GROUP își rezervă dreptul de a modifica prevederile acestor Termeni și Condiții. Modificările aduse acestor Termeni și Condiții vor intra în vigoare la momentul publicării lor pe website-ul serviciului MOREAS.
 2. LAVAS GROUP va informa Afiliatul cu privire la orice modificare a acestor Termeni si Condiții.
 3. LAVAS GROUP își rezervă dreptul de a rezilia sau suspenda programul de afiliere în orice moment, pentru comoditate.
 4. Eventualele litigii cu privire la acești Termeni și Condiții vor fi soluționate de instanța care are jurisdicție asupra sediului LAVAS GROUP.
 5. Pentru toate aspectele care nu sunt reglementate aici se aplică prevederile legii române, în special ale Codului civil.

 

Cookie-urile ne ajuta sa-ti oferim o experienta optimizata pe site. Utilizand acest site, sunteti de acord cu modul in care utilizam cookie-urile.

Afla mai multe
Pre-loader