Pre-loader

Termeni si Condiții

Ne rezervăm dreptul schimbam acest Site și acești Termeni și Condiții fără o notificare în prealabil. Accesarea, navigarea, sau utilizarea acestui Site, presupune implicit acceptul tău asupra acestor Termeni și Condiții, așa te rugam citești acest document cu atenție înainte de a continua.

         Generalități

         SC LAVAS GROUP SRL este societatea care administrează domeniul      www.moreas.ro și subdomeniile acestuia, numit în continuare „Site”.

SC LAVAS GROUP SRL denumită în continuare „LAVAS GROUP” sauVânzător”, este persoana juridică de naționalitate română, cu sediul social în Petroșani, Str. Ștefan Octavian Iosif, bl. 6, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J20/1078/2016, Cod Unic de Identificare fiscală 36644282. Accesul în cadrul Site-ului și utilizarea acestuia se fac cu respectarea Termenilor și Condițiilor cuprinse în acest document. Utilizarea Site-ului vizitator, înregistrarea Utilizator și realizarea de achiziții de produse și servicii oferite pe Site și Client, presupun implicit citirea cu atenție și acceptarea tacită și fără rezerve a acestor Termeni și Condiții, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, denumită „Utilizarea”.
Serviciile pe care acest site le furnizează sunt rezervate persoanelor peste 18 ani sau minorilor de peste 14 ani care au consimțământul părinților de a utiliza acest Site.

 1. Definiții și termeni
  Vânzător: LAVAS GROUP
  Utilizator: reprezintă persoana fizica sau juridica care are sau obține acces la Conținutul Site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de LAVAS GROUP (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între LAVAS GROUP și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.
  Client: persoana fizică sau juridică, sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă.
  Site: reprezintă domeniul www.moreas.ro aparținând LAVAS GROUP, prin intermediul căruia Utilizatorul-ul are access la informații privind produsele și serviciile oferite de către LAVAS GROUP.
  Cont: este secțiunea din Site formată dintr-o adresa de email și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și conține informații despre Utilizator/Client și istoricul Clientului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc).
  Comanda: reprezintă un document electronic, generat urmare a accesării Site-ului de către un Client, prin care Clientul transmite care Vânzător intenția de a achiziționa Produse și Servicii de pe Site. Rezervarea unui Produs accesând Site-ul nu reprezintă o Comandă.
  Contract: reprezintă contractul la distanță privind bunuri sau servicii, încheiat între Vânzător și Client, în cadrul unui sistem organizat de vânzare sau prestare de servicii la distanță organizat de Vânzător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și Clientului până la momentul în care este încheiat Contractul și inclusiv acel moment.
  Conținut:
  – toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  conținutul oricărui email trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către un angajat sau colaborator LAVAS GROUP prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  – orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al LAVAS GROUP, Utilizatorului sau Clientului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;
  informații legate de produse, serviciile și/sau tarifele practicate de către LAVAS GROUP într-o anumită perioada;
  informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care LAVAS GROUP are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  – date referitoare la LAVAS GROUP, sau alte date privilegiate ale acestuia.
  Produse și Servicii: orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, ce urmează a fi furnizate de către LAVAS GROUP, Clientului urmare a încheierii Contractului.
  Tranzacție: încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs și/sau Serviciu de către LAVAS GROUP Clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către LAVAS GROUP, indiferent de modalitatea de livrare.
  Campanie: acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către LAVAS GROUP.
  Newsletter: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (email, SMS), asupra Produselor și Serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către LAVAS GROUP într-o anumită perioada, fară nici un angajament din partea LAVAS GROUP cu referire la informațiile conținute de acesta.
  Review: o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Produs sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacitatea acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca Produsul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
  Utilizarea abuzivă: reprezintă utilizarea Site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau orice alt mod care poate produce prejudicii. LAVAS GROUP.
 2. Politica de vânzare online
  2.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Utilizator sau Client. Pentru motive justificate LAVAS GROUP își rezerva dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care considera în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel LAVAS GROUP. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al LAVAS GROUP, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.
  2.2. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc) nu reprezintă o obligație contractuala din partea LAVAS GROUP, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
  2.3. Promoțiile și ofertele prezentate pe Site sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
  2.4. Comunicarea cu LAVAS GROUP se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea Contact din Site. LAVAS GROUP are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit aducă justificări pentru aceasta.
  2.5. O Comandă neconfirmata de către LAVAS GROUP nu are valoarea unui Contract.
  2.6. Mesajul de notificarea afișat , imediat după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă confirmarea Comenzii. Această notificare se face electronic (prin email) sau telefonic.
  2.7. Contractul se consideră încheiat între LAVAS GROUP și Client în momentul primirii de către Client de la LAVAS GROUP, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de confirmare a Comenzii. Așadar, Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către LAVAS GROUP.
  2.8. În cazul plaților online LAVAS GROUP nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai Clientul.
3. Comanda și documente contractuale
3.1. Clientul / Utilizatorul poate efectua Comenzi pe Site-ul www.moreas.ro prin adăugarea Produselor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând/alegând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături un Produs și/sau Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsură în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Produs/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea Comenzii, implicit nici rezervarea automată a Produsului/Serviciului.
3.2. Prin finalizarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (email sau telefonic) prin care LAVAS GROUP își derulează operațiunile comerciale și consimte LAVAS GROUP poate îl contacteze în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.
3.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
3.4. LAVAS GROUP poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte poate pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:
– Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul plații online;
– Invalidarea Tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către LAVAS GROUP, în cazul plații online;
– Datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;
– Produsele comandate nu mai sunt disponibile;
– Clientul a plasat anterior comenzi (minim 1) pe care nu le-a ridicat sau le-a refuzat la primire.
3.5. În situația în care un Produs sau/și Serviciu comandat de către Client și achitat, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul asupra acestui fapt și va returna în contul Clientului contravaloarea Produsului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.
3.6. LAVAS GROUP nu garantează disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate pe website. Din acest motiv, LAVAS GROUP își va asuma dreptul de a nu onora o anumită comanda, în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta furnizorului/producătorului sau dacă acesta nu-l are în stoc. În cazul în care LAVAS GROUP nu poate furniza Produsele, Clientul va fi informat cât mai curând posibil. În situația în care Produsele sunt deja Plătite, banii vor fi restituiți în termen de maxim 7 (șapte) zile.
3.7. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către LAVAS GROUP pe Site vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către furnizorii LAVAS GROUP, atunci unde este cazul.
3.8. Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului Site, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți Utilizatorii/Clienții.
4. Prețul
4.1. Toate prețurile aferente Produselor și/sau Serviciilor afișate în cadrul Site-ului www.moreas.ro sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A. ( în cuantumul procentual stabilit prin legislația în vigoare), însă nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică în mod expres acest lucru pe Site.
4.2. LAVAS GROUP vă transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conține Produsele și/sau Serviciile vândute, precum și pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Clientului sau prin poșta electronică, la adresa de email menționată de Client în Contul său.
4.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către LAVAS GROUP în Contul său sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de email menționată în Contul său.
4.4. În situația în care unuia sau mai multor Produse și/sau Servicii le sunt aplicate mai multe promoții în același timp (discounturi/cadouri/pachete promoționale etc), se aplică o singură Promoție și anume cea cu valoarea cea mai mare în momentul achiziționării de către Client a acestor Produse și/sau Servicii.
4.5. Prețurile pot fi modificate de către LAVAS GROUP, în orice moment, fară preaviz.
4.6. LAVAS GROUP atenționează asupra faptului că pot exista cazuri când, că urmare a unor disfunctionalitati ale Site-ului sau erori, prețul afișat pe Site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, LAVAS GROUP va informa Clientul asupra prețului corect.
5. Plata și modalități de plată
5.1. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comanda. LAVAS GROUP va emite către Client o factură pentru Produsele și/sau Serviciile livrate, obligația Clientului fiind furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare.
5.2. LAVAS GROUP va accepta plata de la Client prin intermediul procesatorului de plăți online securizate, în momentul în care primește Comanda de la Client sau, în numerar la livrarea Produselor și/sau Serviciilor comandate.
5.3. LAVAS GROUP își rezervă dreptul în anumite cazuri solicite plata Produselor în avans, în baza facturii proforme emise. Plata în avans se poate efectua prin ordin de plata sau depunere numerar în contul LAVAS GROUP. Dovada plății trebuie transmisa către LAVAS GROUP la adresa de email: hello@moreas.ro. Livrarea Produselor va fi efectuată numai după intrarea sumei în contul LAVAS GROUP.
5.4. Plata în avans este considerată și plata cu ajutorul cardului de credit online, prin selectarea procesatorului de plăți electronice din formularul de comandă. În aceasta situație, LAVAS GROUP va solicita procesatorului de plăți electronice confirmarea securității și a validității tranzacției și, de asemenea, va efectua verificările suplimentare acolo unde este cazul, înainte de livrarea Produselor. Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar Livrarea nu va fi realizată.
5.5. LAVAS GROUP poate întreprinde verificări de securitate adecvate în timpul procesului de Comandă prin intermediul bazelor de date ale terților. Prin plasarea unei Comenzi și acceptarea acestor Termeni și Condiții, Clientul consimte efectuarea acestor verificări. La efectuarea acestor verificări, informațiile personale oferite de Client pot fi dezvăluite unei terțe părți care poate păstra o evidență a acestor informații. Acest lucru va fi realizat doar în mod securizat și orice procesare a datelor va fi realizata în strictă conformitate cu Legea nr. 677 din 2011 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001.
6. Livrarea
6.1. LAVAS GROUP se obligă livreze Produsele în sistem de curierat rapid door-to-door.
6.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
6.3. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor și Serviciilor numai pe teritoriul României.
6.4. Detaliile de livrare a Produselor și Serviciilor incluzând dar nelimităndu-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea LAVAS GROUP, fără ca vreo parte poată pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.
7. Garanții
7.1. Toate Produsele comercializate de către LAVAS GROUP beneficiază de condiții de garanție conforme cu legislația în vigoare (O.G. 21/1992 , Legea 449/2003 și O.G. 174/2008) și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalaje originale și provin din surse autorizate de fiecare producător și furnizor în parte.
8. Transferul proprietății Produselor
8.1. Proprietatea asupra unui Produs va fi transferată la livrare, după semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul LAVAS GROUP și după efectuarea plații integrale din partea Clientului.
8.2. Titlul legal de proprietate asupra Produselor Comandate și livrate către Client nu va fi transferat înainte LAVAS GROUP primească toate sumele datorate, în baza acestor Termeni și Condiții, direct sau prin mandatarii acestuia (firma de Curierat sau unitățile bancare partenere).
9. Dreptul de retragere
9.1. Potrivit legislației în vigoare, în conformitate cu O.U.G. 34/2014, Clientul își poate exercita dreptul de retragere din Contract în termen de 30 (treizeci) zile de la intrarea în posesie a Produselor.
9.2. În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract folosind Formularul de Retur în cadrul termenului legal, LAVAS GROUP va rambursa suma în maxim 30 (treizeci) zile de la data informării LAVAS GROUP de către Client asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi rambursată după cum urmează:
– Comenzi achitate cu card online – prin restituire în contul din care plata a fost efectuată;
– Comenzi achitate cu OP/ramburs/Card bancar – prin virament bancar în contul furnizat de Client;
9.3. LAVAS GROUP va rambursa contravaloarea produselor returnate, doar după primirea și verificarea acestora. până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit recupere el însuși Produsele.
9.4. Următoarele Produse nu se pot returna în conformitate cu art.16 din OUG 34/2014:
– Produse confecționate la comandă sau după specificațiile prezentate de Client sau personalizate în mod clar;
– Produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Client;
– Produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
10. Dreptul de proprietate intelectuală
10.1. Întregul conținut al Site-ului incluzând dar nelimitandu-se la text, logo-uri, reprezentări stilizate, butoane, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, conținut multimedia, software și alte date, numite generic „Conținut” astfel cum este definit în preambul, sunt și rămân proprietatea LAVAS GROUP sau, a furnizorilor și/sau producătorilor produselor oferite prin intermediul Site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 129/1992 privind modelele și desenele industriale, republicata.
10.2. Vizitatorului, Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de LAVAS GROUP, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al LAVAS GROUP asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul expres scris al LAVAS GROUP.
10.3. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.
10.4. În cazul identificării oricei acțiuni dintre cele menționate, rugam ne contactați la adresa de email: hello@moreas.ro.
11. Forță majoră
11.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.
12. Răspundere
12.1. Pentru evitarea oricărei neclarități, LAVAS GROUP nu poate fi responsabil pentru orice pierdere sau prejudiciu indirect (inclusiv dar fară limitare la pierderi de profit, oportunități sau prejudicii de imagine), daune de orice fel , costuri, cheltuieli sau revendicări pentru orice fel de compensații indirecte (provocate în orice mod) pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat din sau în legătură cu îndeplinirea de către LAVAS GROUP a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și Serviciilor după livrarea și în special pentru pierderea acestora.
13. Confidențialitate
13.1. Accesarea site-ului LAVAS GROUP implică acceptul utilizatorilor datele lor personale fie păstrate și prelucrate de S.C. LAVAS GROUP S.R.L.
13.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, LAVAS GROUP are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii site-ului.
13.3. Prin accesarea Site-ului www.moreas.ro și înscrierea în baza de date a LAVAS GROUP, implică acceptul Utiizatorului/Clientului Datele Personale fie colectate, procesate și/sau utilizate în scopul administrării și îndeplinirii contractului încheiat între Client și LAVAS GROUP, asistență generală și pe termen lung pentru Utilizator/Client și serviciu personalizat, crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice, activități de sondare a pieței și a opiniei sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de LAVAS GROUP prin orice mijloace de comunicare (poștă, email, telefon, SMS, etc). SC LAVAS GROUP SRL este unicul deținător al al informațiilor colectate de pe acest Site și se obligă ca Datele Personale nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială sau închiriere. Singurele excepții de la aceasta regula o constituie operatorul de marketing direct care efectuează diverse acțiuni specifice agreate de LAVAS GROUP, în baza unui document de confidențialitate de tip Non-Disclosure Agreement și a unui contract.
13.4. Accesul la Datele Personale va fi limitat la angajații autorizați după cum este necesar în scopurile identificate la punctul 14.1 precum și securitatea și întreținerea IT. LAVAS GROUP utilizează masuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja securitatea și confidentialitatea Datelor Personale și efectuează revizii și îmbunătățiri periodice ale acestor masuri după cum este necesar pentru a reflecta evoluția legilor și/sau îmbunătățirile în tehnologia disponibilă.
13.5. Colectarea Datelor se face prin diverse modalități și instrumente specifice precum: soft profesional de urmărire a traficului, aplicație de gestiune a Newsletter-ului, prin salvarea în baza de date a diverse formulare de contact disponibile pe Site care sunt completate de către Utilizator, prin chestionare online, etc. Utilizăm Datele pentru a analiza obiceiurile de navigare, administrarea Site-ului, pentru a urmări interesele Utilizatorilor și informații demografice. Toate acestea au scop creșterea gradului de ușurință în utilizarea Site-ului și publicarea unor informații cât mai relevante pentru interesele Utilizatorilor.
13.6. Utilizatorul/Clientul are dreptul de a accesa și de a revizui Datele Personale și de a solicita corectarea, modificarea, ștergerea sau blocarea Datelor Personale.
13.7. Utilizatorul/Clientul își poate retrage oricând consimțământul.
13.8. Orice întrebare suplimentară și/sau intenție de a accesa sau vedea Datele Personale, solicitare privind Datele Personale sau retragerea consimțământului, se va direcționă către SC LAVAS GROUP SRL, la adresa de email hello@moreas.ro.
13.9. LAVAS GROUP nu trimite mesaje nesolicitate și fiecare ediție de Newsletter conține modalitatea de dezabonare și odată accesată această opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea utilizatorilor.
13.10. Renunțarea la primirea Newsletter-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Termeni și Condiții.
14. Alți termeni
14.1. LAVAS GROUP va face eforturi rezonabile pentru a verifica exactitatea oricăror informații de pe Site, dar nu face declarație și nu oferă nicio garanție de vreun fel, expresă sau implicită, statuară sau de altă natură, privind conținutul și disponibilitatea Site-ului;
14.2. Fotografiile Produselor (statice, dinamice sau prezentări) sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare și acestea pot conține accesorii neincluse în pachetul standard, iar unele specificații sau prețul pot fi modificate de către producător fără preaviz sau pot conține erori de operare și nu prezintă o obligație contractuală din partea LAVAS GROUP;
14.3. Pot exista diferențe între culoarea reala a Produsului și cea afișată pe monitorul utilizat (CRT, LCD, LED, OLED și AMOLED) și setările acestuia (luminozitate, reglaj incorect sau necalibrat).
Legea aplicabilă – Jurisdicția
Contractul dintre Client și LAVAS GROUP va fi guvernat de legislația aplicabilă din Romania. Eventualele litigii apărute se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu fi posibilă, litigiile vor fi soluționate exclusiv de instanțele judecătorești române competente.

Cookie-urile ne ajuta sa-ti oferim o experienta optimizata pe site. Utilizand acest site, sunteti de acord cu modul in care utilizam cookie-urile.

Afla mai multe
Pre-loader